جمعه 29 دی‌ماه سال 1385
سه

اندر مزایای وفور نعمت و بارش برف٫ یه ادم خل و چل برف ندیده مث من!

از انجایی که در هر سال یه روز این اتفاق نادر میوفته و در اثر غفلت از کف میره  ما امسال در صدد

جبران غفلت سال های پیش در طی یک عمل ناجوانمردانه همه رو پیچوندیم و با بچه ها زدیم به

کوه و دشت و بیابون و صحرا و . . . اخ بازی و ادم برفی ...منم که چش شیطون کر و گوش حسود کور

بچه سر به زیر اسه میرم اسه میام که گاو شاخم نزنه داشتم رو کوه سر سره بازی میکردم که ا ا ا

پرت شدم پایین !

خدا با ماست ٫ هیچی مشد فقط در اثر اصطکاک صورت گرام با خار و خاشاک کوه کمی خط مطی شدیم

با دما غی به اندازه هه گردو و لب ورم کرده در شکل و شمایل یک اردک! که لعبتی در نمونه خویشتن

بودیم.....


پ.ن: کمک لطفا در عوض کردن قالب وبلاگ نیازمند یاریتان هستیم!!!