پنج‌شنبه 5 بهمن‌ماه سال 1385
۴

دیروز روی یه تخته پاره با یه ذغال نم خورده نوشتم :

ورود ممنوع حتی شما دوست عزیز !

             به دلیل تعمیرات فنی این بت خونه تا عشوه و کرشمه بعدی تعطیل می باشد.

بعد اونو با ۳ تا میخ طویله کوبوندم به در قلبم٫ یه نفس راحت کشیدم رفتم سراغ مغزم...